Bài 14

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 15): Nối

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài 14: d, đ | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài 14: d, đ | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 15): Điền d hay đ?

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài 14: d, đ | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài 14: d, đ | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.