Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật

Hoạt động 1 (Sgk Tự nhiên và Xã hội 1 trang 60): Hoạt động quan sát và trả lời: Hãy chỉ và nói cây nào là?

- Cây rau

- Cây hoa

- Cây gỗ

Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 1

Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 1

Gợi ý: Quan sát bức tranh và trả lời câu hỏi. Cây rau thì lá của nó màu gì? Cây hoa thì phải có hoa nhỉ. Cây thân gỗ thì thân của nó rất cao.

Trả lời:

- Bức tranh 1 là cây rau.

- Bức tranh thứ 2 là cây gỗ.

- Bức tranh thứ 3, 4 là cây hoa.

Hoạt động 2 (Sgk Tự nhiên và Xã hội 1 trang 60): Hoạt động liên hệ thực tế và trả lời: Hãy kể tên một số cây rau, cây hoa, cây gỗ bạn biết. Nêu lợi ích của chúng.

Gợi ý: Em liên hệ thực tế và liệt kê một số cây gỗ, cây rau, cây hoa mà em biết.

Trả lời

- Một số cây rau, cây hoa, cây gỗ là:

    + Cây gỗ: cây bàng, cây phượng, cây đa,….

    + Cây rau: xà lách, rau cải, rau mùng tơi,....

    + Cây hoa: hoa loa kèn, hoa hồng, hoa tuylip

- Lợi ích của chúng là: cây rau cung cấp thực phẩm hàng ngày cho chúng ta. Cây gỗ che bóng mát, chóng xói mòn đất khi lũ bão. Cây hoa để làm cảnh và trang trí nhà.

Hoạt động 3 (Sgk Tự nhiên và Xã hội 1 trang 61): Hoạt động quan sát và trả lời: Hãy chỉ và nói tên các con vật có lợi. Hãy chỉ và nói tên các con vật có hại.

Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 1

Gợi ý: quan sát bức tranh và chỉ ra con vật có lợi và con vật có hại. Con mèo, con chó, con gà….giúp ích cho chúng ta không? Con chuột, con gián có hại không nhỉ?

Trả lời:

- Con vật có lợi: cá chim, cá trê, mèo, chó, vịt, gà.

- Con vật có hại: rán, muỗi, ruồi, chuột.

Hoạt động 4 (Sgk Tự nhiên và Xã hội 1 trang 61): Hoạt động trò chơi học tập: Trò chơi “ Đố bạn cây gì, con gì?”

Các em quan sát xem đây là cây gì? Con gì?

Kiến thức cần nhớ

Có rất nhiều loại cây như cây rau, cây hoa, cây gỗ. Các loại cây này khác nhau về hình dạng, kích thước. Nhưng chúng đều có rễ, thân, lá hoa. Có rất nhiều loài vật khác nhau về hình dạng, kích thước, nơi sống. Nhưng chúng đều có đầu, mình, cơ quan di chuyển. Các loài vật có loài có hại, cũng có loài có.

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.