Bài 30: Trời nắng, trời mưa

Hoạt động 1 (Sgk Tự nhiên và Xã hội 1 trang 62): Hoạt động quan sát và trả lời: Hình nào cho biết trời nắng? Hình nào cho biết trời mưa? Tại sao bạn biết?

Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 30: Trời nắng, trời mưa | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 1

Gợi ý: Em quan sát hai bức tranh xem chúng khác nhau ở điểm nào? Em nhìn thấy mây của hai bức tranh như thế nào? Bức tranh nào bầu trời có ánh nắng, xanh. Bức tranh nào bầu trời mịt mù hơn.

Trả lời

- Bức tranh thứ 1 là ảnh trời nắng vì có hình ảnh ông mặt trời đang chiếu, có bầu trời xanh và ít mây.

- Bức tranh thứ 2 là trời mưa, bầu trời âm u, mây đen, có những hạt mưa đang rơi.

Hoạt động 2 (Sgk Tự nhiên và Xã hội 1 trang 63): Hoạt động liên hệ thực tế và trả lời: Tại sao khi đi dưới trời nắng, bạn nhớ phải đội mũ, nón?

Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 30: Trời nắng, trời mưa | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 1

Gợi ý: Quan sát bức tranh và liên hệ thực tế khi đi dưới trời nắng để tránh nắng tiếp xúc trực tiếp với người.

Trả lời

Khi đi dưới trời nắng bạn nhớ đội mũ, nón vì ánh nắng chiếu vào người lâu sẽ là nhức đầu, sổ mũi.

Hoạt động 3 (Sgk Tự nhiên và Xã hội 1 trang 63): Hoạt động liên hệ thức tế và trả lời: Để không bị ướt, khi đi dưới trời mưa, bạn phải nhớ làm gì?

Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 30: Trời nắng, trời mưa | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 1

Gợi ý: quan sát bức tranh và liên hệ khi trời mưa để tránh bị ướt em cần làm gì?

Trả lời

Để không bị ướt, khi đi dưới trời mưa, em cần dùng ô hoặc mặc áo mưa.

Hoạt động 4 (Sgk Tự nhiên và Xã hội 1 trang 63): Hoạt động trò chơi học tập: Trò chơi “ Trời nắng, trời mưa”

Các em cùng quan sát và chơi trò chơi “ Trời nắng, trời mưa”.

Kiến thức cần nhớ

Trời nắng bầu trời rất xanh, mặt trời sẽ chiếu ánh nắng rất nóng. Trời mưa thì bầu trời âm u, mây xám, đen và có những hạt mưa. Khi đi dưới trời nắng em cần đội mũ, nón, còn đi dưới trời mưa em cần dùng ô hoặc mặc áo mưa để bảo vệ sức khỏe.

Xem thêm các bài giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 hay, chi tiết khác:

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.