Bài 31: Thực hành quan sát bầu trời

Hoạt động 1 (Sgk Tự nhiên và Xã hội 1 trang 64): Hoạt động quan sát và trả lời: Bạn thấy bầu trời ít mây hay nhiều mây? Những đám mây có màu gì?

Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 31: Thực hành quan sát bầu trời | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 1

Gợi ý: quan sát bức tranh và trả lời câu hỏi. Bức tranh nào nhiều mây, bức tranh nào ít mây. Mây có màu gì?

Trả lời:

- Bầu trời ở bức tranh thứ 1 nhiều mây, bầu trời bức tranh thứ 2 ít mây.

- Những đám mây có màu trắng.

Hoạt động 2 (Sgk Tự nhiên và Xã hội 1 trang 65): Hoạt động vẽ: Vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh.

Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 31: Thực hành quan sát bầu trời | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 1

Quan sát bức tranh và vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh.

Kiến thức cần nhớ

Trên bầu trời có những đám mây. Khi trời sắp mưa, sẽ nhiều mây và mây sẽ có màu xám. Khi trời nắng, bầu trời sẽ ít mây, mây thường có màu trắng.

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.