Bài 32: Gió

Hoạt động 1 (Sgk Tự nhiên và Xã hội 1 trang 66): Hoạt động quan sát và trả lời: Hình nào cho biết trời đang có gió? Vì sao bạn biết?

Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 32: Gió | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 1

Gợi ý: quan sát bức tranh và phát hiện hình nào trời đang có gió? Chú ý các sự vật trong bức tranh.

Trả lời

- Hình thứ 1 và hình thứ 4 là trời đang có gió vì hình 1 lá cờ bay phất phới và cây lau ở hình 2 đang đung đưa.

- Hình 2 và hình 3 là trời đang không có gió vì lá cờ hình 2 không bay và cỏ lau hình 3 không đung đưa.

Hoạt động 2 (Sgk Tự nhiên và Xã hội 1 trang 67): Hoạt động liên hệ thực tế và trả lời: Nêu những gì bạn nhận thấy khi gió thổi vào người?

Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 32: Gió | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 1

Gợi ý: Quan sát bức tranh và liên hệ thực tế trả lời câu hỏi. Khi có gió tác động thì tóc em như thế nào? Khi em chơi diều thì gió đưa cánh diều thế nào nhỉ?

Trả lời:

- Khi gió thổi vào người thì tóc sẽ bay và chúng ta sẽ cảm thấy mát.

- Khi gió thổi thì lá diều sẽ bay lên trời.

Hoạt động 3 (Sgk Tự nhiên và Xã hội 1 trang 67): Hoạt động trò chơi học tập : Trò chơi “ Chơi chong chóng”

Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 32: Gió | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 1

Các em cùng chơi trò chơi chong chóng.

Kiến thức cần nhớ

Khi trời lặng gió cây cối đứng im, gió nhẹ làm cho cây cối lay động. Gió mạnh làm cho cây cối nghiêng ngả. Khi có gió chúng ta sẽ cảm thấy mát. Nhưng nếu có gió to quá sẽ làm đổ cây, tốc mái nhà…..

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.