Bảng các ký hiệu hiển thị trên trang html
Bảng dưới đây hiển thị danh sách các ký tự theo thứ tự chữ cái, hiển thị trong html4.

Hầu như toàn bộ các trình duyệt hỗ trợ hiển thị những ký tự này nhưng một số phiên bản hệ điều hành được thiết đặt hiển thị các ký tự đặc biệt khác có thể ảnh hưởng tới việc hiển các ký tự này.

Alpha entity Numeric entity Character Description
Á Á Á Capital letter A with acute
á á á Small letter a with acute
   Capital letter A with circumflex
â â â Small letter a with circumflex
´ ´ ´ Acute accent
Æ Æ Æ Capital ligature AE
æ æ æ Small ligature ae
À À À Capital letter A with grave
à à à Small letter a with grave
Alef symbol
Α Α Α Capital letter alpha
α α α Small letter alpha
& & & Ampersand
Logical and
Angle
Å Å Å Capital letter A with ring above
å å å Small letter a with ring above
Almost equal to
à à à Capital letter A with tilde
ã ã ã Small letter a with tilde
Ä Ä Ä Capital letter A with diaeresis
ä ä ä Small letter a with diaeresis
Double low-9 quotation mark
Β Β Β Capital letter beta
β β β Small letter beta
¦ ¦ ¦ Broken vertical bar
Bullet
Intersection
Ç Ç Ç Capital letter C with cedilla
ç ç ç Small letter c with cedilla
¸ ¸ ¸ Cedilla
¢ ¢ ¢ Cent sign
Χ Χ Χ Capital letter chi
χ χ χ Small letter chi
ˆ ˆ ^ Modifier letter circumflex accent
Black club suit (shamrock)
Approximately equal to
© © © Copyright sign
Downwards arrow with corner leftwards (carriage return)
Union
¤ ¤ ¤ Currency sign
Dagger
Double dagger
Downwards arrow
Downwards double arrow
° ° ° Degree sign
Δ Δ Δ Capital letter delta
δ δ δ Small letter delta
Black diamond suit
÷ ÷ ÷ Division sign
É É É Capital letter E with acute
é é é Small letter e with acute
Ê Ê Ê Capital letter E with circumflex
ê ê ê Small letter e with circumflex
È È È Capital letter E with grave
è è è Small letter e with grave
Empty set/null set/diameter
Em space
- En space
Ε Ε Έ Capital letter epsilon
ε ε έ Small letter epsilon
Identical to
Η Η Capital letter eta
η η η Small letter eta
Ð Ð ð Capital letter ETH
ð ð Ð Small letter eth
Ë Ë Ë Capital letter E with diaeresis
ë ë ë Small letter e with diaeresis
Euro sign
There exists
ƒ ƒ ƒ Small f with hook
For all
½ ½ ½ Fraction one-half
¼ ¼ ¼ Fraction one-quarter
¾ ¾ ¾ Fraction three-quarters
Fraction slash
Γ Γ Γ Capital letter gamma
γ γ γ Small letter gamma
Greater-than or equal to
> > > Greater-than sign
Left right arrow
Left right double arrow
Black heart suit
... Horizontal ellipsis
Í Í Í Capital letter I with acute
í í í Small letter i with acute
Î Î Î Capital letter I with circumflex
î î î Small letter i with circumflex
¡ ¡ ¡ Inverted exclamation mark
Ì Ì Ì Capital letter I with grave
ì ì ì Small letter i with grave
Blackletter capital I
Infinity
Integral
Ι Ι Ɩ Capital letter iota
ι ι ι Small letter iota
¿ ¿ ¿ Inverted question mark
Element of
Ï Ï Ï Capital letter I with diaeresis
ï ï ï Small letter i with diaeresis
Κ Κ Κ Capital letter kappa
κ κ κ Small letter kappa
Λ Λ Λ Capital letter lambda
λ λ λ Small letter lambda
Left-pointing angle bracket (bra)
« « « Left-pointing double angle quotation mark (guillemet)
Leftwards arrow
Leftwards double arrow
Left ceiling
" Left double quotation mark
Less-than or equal to
Left floor
* Asterisk operator
Lozenge
  Left-to-right mark
< Single left-pointing angle quotation mark
' Left single quotation mark
< < < Less-than sign
¯ ¯ ӣ Macron (overline)
Em dash
µ µ µ Micro sign
· · · Georgian comma
Minus sign
Μ Μ Μ Capital letter mu
μ μ μ Small letter mu
Nabla
      Nonbreaking space
En dash
Not equal to
Contains as member
¬ ¬ ¬ Not sign (discretionary hyphen)
Not an element of
Not a subset of
Ñ Ñ Ñ Capital letter N with tilde
ñ ñ ñ Small letter n with tilde
Ν Ν Ν Capital letter nu
ν ν ν Small letter nu
Ó Ó Ó Capital letter O with acute
ó ó ó Small letter o with acute
Ô Ô Ô Capital letter O with circumflex
ô ô ô Small letter o with circumflex
ΠΠΠCapital ligature OE
œ œ œ Small ligature oe
Ò Ò Ò Capital letter O with grave
ò ò ò Small letter o with grave
Overline
Ω Ω Ω Capital letter omega
ω ω ω Small letter omega
Ο Ο Ό Capital letter omicron
ο ο ο Small letter omicron
Circled plus
Logical or
ª ª ª Feminine ordinal indicator
º º º Masculine ordinal indicator
Ø Ø Ø Capital letter O with stroke
ø ø Small letter o with stroke
Õ Õ Õ Capital letter O with tilde
õ õ õ Small letter o with tilde
Circled times
Ö Ö Ö Capital letter O with diaeresis
ö ö ö Small letter o with diaeresis
Paragraph (pilcrow) sign
Partial differential
Per mille sign
Up tack/orthagonal to/perpendicular
Φ Φ Φ Capital letter phi
φ φ Φ Small letter phi
Π Π Π Capital letter pi
π π π Small letter pi
ϖ ϖ ϖ symbol
± ± ± Plus-or-minus sign
£ £ £ Pound sign
Prime/minutes/feet
Double prime/seconds/inches
N-ary product (product sign)
Proportional to
Ψ Ψ Ψ Capital letter psi
ψ ψ ψ Small letter psi
" " " Quotation mark
Square root
Right-pointing angle bracket (ket)
» » » Right-pointing double angle quotation mark (guillemet)
Rightwards arrow
Rightwards double arrow
Right ceiling
" Right double quotation mark
Blackletter capital R
® ® ® Registered trademark sign
Right floor
Ρ Ρ Ρ Capital letter rho
ρ ρ ρ Small letter rho
  Right-to-left mark
Single right-pointing angle quotation mark
' Right single quotation mark
Single low-9 quotation mark
Š Š Š Capital letter S with caron
š š š Small letter s with caron
Dot operator
§ § § Section sign
­ ­   Soft hyphen (discretionary hyphen)
Σ Σ Σ Capital letter sigma
σ σ σ Small letter sigma
ς ς ς Small letter final sigma
~ Tilde operator
Black spade suit
Subset of
Subset of or equal to
N-ary sumation
Superset of
¹ ¹ ¹ Superscript digit one
² ² ² Superscript digit two (squared)
³ ³ ³ Superscript digit three (cubed)
Superset of or equal to
ß ß ß Small letter sharp s (ess-zed)
Τ Τ Τ Capital letter tau
τ τ τ Small letter tau
Therefore
Θ Θ Θ Capital letter theta
θ θ Θ Small letter theta
ϑ ϑ ϑ Small letter theta symbol
  Thin space
Þ Þ Þ Capital letter thorn
þ þ þ Small letter thorn
˜ ˜ ~ Small tilde
× × × Multiplication sign
Trademark sign
Ú Ú Ú Capital letter U with acute
ú ú ú Small letter u with acute
Upwards arrow
Upwards double arrow
Û Û û Capital letter U with circumflex
û û Û Small letter u with circumflex
Ù Ù Ù Capital letter U with grave
ù ù ù Small letter u with grave
¨ ¨ ¨ Diaeresis
ϒ ϒ ϒ Upsilon with hook symbol
Υ Υ Capital letter upsilon
υ υ Small letter upsilon
Ü Ü Ü Capital letter U with diaeresis
ü ü ü Small letter u with diaeresis
Script capital P
Ξ Ξ Ξ Capital letter xi
ξ ξ ξ Small letter xi
Ý Ý Ý Capital letter Y with acute
ý ý ý Small letter y with acute
¥ ¥ ¥ Yen/yuan sign
Ÿ Ÿ Ÿ Capital letter Y with diaeresis
ÿ ÿ ÿ Small letter y with diaeresis
Ζ Ζ Ζ Capital letter zeta
[inlinecode]ζ[/inlinecode] [inlinecode]ζ[/inlinecode] ζ Small letter zeta
[inlinecode]‍[/inlinecode] [inlinecode]‍[/inlinecode]   Zero width joiner
[inlinecode]‌[/inlinecode] [inlinecode]‌[/inlinecode]   Zero width nonjoiner

Bài viết cùng danh mục

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.