Cắt một lần tất cả các đối tượng giao với đường chuẩn bằng lệnh Trim (AutoCAD)
Trong AutoCAD biến Fence (hàng rào) dùng để chọn đối tượng bằng cách cắt qua các đối tượng bằng 1 hàng rào. Sau đây là 1 ứng dụng của biến Fence với lệnh Trim....

Trong AutoCAD biến Fence (hàng rào) dùng để chọn đối tượng bằng cách cắt qua các đối tượng bằng 1 hàng rào. Sau đây là 1 ứng dụng của biến Fence với lệnh Trim.
Command: trim
Select objects: chọn đường chuẩn giao với các đối tượng cần cắt rồi nhấn Enter
Select objects to trim or Shift-Select to extend or [Project/Edge/Undo]: chọn f (fence) rồi nhấn Enter
First fence point: kích chọn điểm đầu tiên của hàng rào
Select end point of line or [Undo]: kích chọn điểm thứ 2 của hàng rào
Select end point of line or [Undo]: kích chọn điểm thứ 3 của hàng rào hoặc nhấn Enter để kết thúc
Kết quả của ứng dụng lệnh Trim với biến Fence như hình dưới đây:

Trước khi Trim:

Sau khi Trim theo hàng rào là đường chấm gạch chọn như hình trên:

Trước khi Trim

 

Sau khi Trim theo hàng rào là đường chấm gạch chọn như hình trên:

Bài viết cùng danh mục

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.