Cứ ngỡ người quen
Có ông đi trên phố, gặp một người đi ngược chiều bèn nói: "Ồ, anh Henry thân mến! Anh thay đổi nhiều quá!"...

Có ông đi trên phố, gặp một người đi ngược chiều bèn nói: "Ồ, anh Henry thân mến! Anh thay đổi nhiều quá!"

- Trước kia, mặt anh lúc nào cũng hồng hào, bây giờ mặt anh xanh xao quá đấy. Hồi đó anh bạn béo tốt là thế, bây giờ anh lại gầy nhom, khác xa ngày xưa.

Người kia nói:

- Nhưng thưa ông, tôi không phải là Henry.

- Sao, anh thay đổi cả tên của mình nữa kia à?

- !!!!!

Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.