Đến máy tính cũng nhầm
Một ông chồng và bà vợ đi cân vi tính...

Một ông chồng và bà vợ đi cân vi tính.
Ông chồng bước lên cái cân, cái cân nói:
- Bạn quá gầy, cần bồi dưỡng thêm.
Đến khi bà vợ lên, cái cân im lặng, bà vợ lên lần nữa, cân vẫn im lặng. Đến khi bà bước xuống, cái cân lên tiếng:
- Xin các bạn đừng chen lấn, vui lòng lên từng người một.

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.