DMZ là gì
DMZ là gì ? Vai trò của DMZ trong lớp mạng?

- DMZ là một vùng mạng trung lập giữa mạng nội bộ và mạng internet.

- DMZ là nơi chứa các thông tin cho phép người dùng từ internet truy xuất vào và chấp nhận các rủi ro tấn công từ internet.

- Các dịch vụ thường được triển khai trong vùng DMZ là: Mail, Web, FTP

- Có hai cách thiết lập vùng DMZ:

1. Đặt DMZ giữa 2 firewall, một để lọc các thông tin từ internet vào và một để kiểm tra các luồng thông tin vào mạng cục bộ.

2. Sử dụng Router có nhiều cổng để đặt vùng DMZ vào một nhánh riêng tách rời với mạng cục bộ

Bài viết cùng danh mục

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.