jQuery - Cách tắt nút gửi sau khi được nhấp
Thông thường, người dùng muốn nhấn một vài lần vào nút gửi để đảm bảo nút được nhấp chắc chắn và gây ra vấn đề gửi biểu mẫu kép. Các giải pháp phổ biến là vô hiệu hóa nút gửi sau khi người dùng nhấp vào nó.

1. Bật / Tắt nút gửi

1.1 Để vô hiệu hóa nút gửi, bạn chỉ cần thêm disabledthuộc tính vào nút gửi.

$("#btnSubmit").attr("disabled", true);

1.2 Để bật nút bị tắt, đặt disabledthuộc tính thành false hoặc xóa disabledthuộc tính.

$('#btnSubmit').attr("disabled", false);	
or
$('#btnSubmit').removeAttr("disabled");

2. Ví dụ đầy đủ về jQuery

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<body>
<h1>jQuery - How to disabled submit button after clicked</h1>

<form id="formABC" action="#" method="POST">
  <input type="submit" id="btnSubmit" value="Submit"></input>
</form>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>

<input type="button" value="i am normal abc" id="btnTest"></input>

<script>
  $(document).ready(function () {

    $("#formABC").submit(function (e) {

      //stop submitting the form to see the disabled button effect
      e.preventDefault();

      //disable the submit button
      $("#btnSubmit").attr("disabled", true);

      //disable a normal button
      $("#btnTest").attr("disabled", true);

      return true;

    });
  });
</script>

</body>
</html>

Bài viết cùng danh mục

Làm thật
Chia sẻ Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại...