Lỗi đòi user và pass sau khi cài IIS
Khắc phục lỗi cài IIS đòi user - pass trong FireFox và IE.
 

Tại FireFox
1 - Gõ about:config tại trình duyệt
2. tìm "network.automatic-ntlm-auth.trusted-uri..."
3. double click vào string này và nhập localhost vào
4. Enter

Tại IE
1 - Chọn Internet Options
2 - Chọn tab Sercurity
3 - Click Trusted Sites
4 - Click button Sites bên dưới
5 - Nhập http://localhost vào và bấm add ( note : nếu có cái ô require server.... thì bỏ đi ) >>>> Close
6 - Bấm tiếp Custom level và tìm chọn Automatic logon with current user name and password thay vì Automatic logon in Intranet zone

 

   

Bài viết cùng danh mục

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.