Nhầm người yêu
Trong công viên, một cô gái từ sau lưng bịt mắt người yêu của mình và hỏi: "Đố anh em là ai?"

- Nga đúng không?
Cô gái hét to:
- Nga là con nào?
- Ơ vậy là Linh?

Cô gái nhéo tai và nói:
- Tui không phải con Linh, cơ hội cuối cùng, grừ...
- Ơ vậy Lan nhỉ?

Cô xông vào cắn xé, nhưng bỗng khựng lại:
- Ơ, em xin lỗi, tại anh để tóc giống người yêu em quá.

- !!!!!

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.