"Security Analysis" của Benjamin Graham và David L.Dodd
Ông Buffett nói rằng quyển “Phân tích chứng khoán”, một quyển sách thuộc hàng siêu phẩm khác của tác giả Graham, đã cho ông “một bản đồ đầu tư mà hiện tại tôi vẫn đi theo sau 57 năm”.

Giá trị cốt lõi của quyển sách này là: Nếu như bản phân tích của bạn đủ kỹ lưỡng, thì bạn có thể tìm ra được giá trị của một công ty – và thị trường cũng tương tự như vậy.

Ông Buffett đã chia sẻ rằng tác giả Graham là nhân tố có sức ảnh hưởng lớn thứ hai đến cuộc đời ông, chỉ đứng sau mỗi người cha của ông.

“Ben là một người thầy phi thường; Ý tôi là, ông ấy sẽ chỉ dạy cho bạn biết một cách thật tự nhiên”, ông Buffett nói.

Làm thật
Chia sẻ Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại...