Tạo số ngẫu nhiên (random) trong lập trình với .Net Framwork (C#, VB.Net)

Để tạo số ngẫu nhiên trong .Net Framwork chúng ta cần sử dụng class Random. Có thể khởi tạo sử dụng class này như sau (trong bài viết này chúng tôi viết theo cú pháp C#, với VB .Net hoàn toàn tương tự):

//Khởi tạo sử dụng Random class trong C#
Random RandomCls = new Random();

'Với VB.NET
Dim RandomCls As New Random()

Tạo số nguyên (Integers) ngẫu nhiên

Sau khi khởi tạo class như trên, bạn có thể sử dụng phương thức Next để tạo số ngẫu nhiên:

//C#
int RandomNum = RandomCls.Next();

'VB.NET
Dim RandomNum As Integer
RandomNum = RandomCls.Next()

Giá trị của RandomNum sẽ nhận được trong khoảng từ 1 đến 2,147,483,647.

Trong nhiều tình huống lập trình chúng ta cần tạo số ngẫu nhiên trong khoảng a-b, ví dụ trong khoảng từ 2 đến 10 chúng ta sử dụng phương thức Next như sau:

//C#
int RandomNumr = RandomCls.Next(2, 10);

'VB.NET
Dim RandomNum As Integer
RandomNumr = RandomCls.Next(2, 10)

Lưu ý, lỗi ArgumentOutOfRangeException sẽ được trả về nếu giá trị lớn nhất bé hơn (chẳng hạn khi gọi RandomCls.Next(10, 2)).

Nếu chúng ta muốn tạo số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến một số nào đó, số này phải lớn hơn 0, chẳng hạn 0 – 10:

//C#
int RandomNum = RandomCls.Next(10);

'VB.NET
Dim RandomNum As Integer
RandomNum = RandomCls.Next(14)

Tạo số thực (Floating Point Numbers) ngẫu nhiên

Tương tự như số nguyên, số thực có thể được tạo ngẫu nhiên như sau (giá trị từ 0.0 đến 1.0):

// C#
double RandomNum = RandomCls.NextDouble();

'C VB.NET
Dim RandomNum As Double
RandomNum = RandomCls.NextDouble()

Bài viết cùng danh mục

Khiếp sao ấy bậy thế
Chia sẻ Vova đi chơi với Nana. Vova chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống, cơ mà khổ đây là lần đầu tiên nên Vova lúng túng lắm không biết nói gì cả. Nghĩ mãi Vova đanh liều nói 1 câu :...
Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ
Chia sẻ Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ dẫn chúng ta từ hết sai lầm này đến sai lầm khác. Hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ không xấu, mà thậm chí nó còn đẹp hơn khi chúng ta cho đi. Bởi… Cho đi chính là nhận lại.
Tâm an vạn sự an
Chia sẻ Có rất nhiều bài viết, thông tin về kỹ năng sống, kinh nghiệm để có thể cân bằng cuộc sống, bài viết này sưu tầm những câu nói nổi tiếng của thiền sư Thích Nhất Hạnh, giúp cho chúng ta tâm an - vạn sự an. Chỉ khi tâm hồn chúng ta cảm thấy bình an thì mọi việc mới có thể diễn ra thuận lợi.
Bài 14- Sử dụng chức năng Âm thanh trong Scratch
Chia sẻ Trong các dự án về thiết kế Game có một yêu cầu hết sức quan trọng để tạo nên sự phấn khích cho người chơi đó là Âm thanh (Sound). Scratch cung cấp chức năng xử lý âm thanh giúp chúng ta dễ dàng tích hợp các file âm thanh trong mỗi kịch bản. Để sử dụng âm thanh trong các dự án, chúng ta có thể nhập khẩu từ thư viện, tải lên từ máy tính hoặc sử dụng trực tiếp công cụ ghi âm.
Bài 13- Các thao tác xử lý kịch bản trong Scratch
Chia sẻ Có các thao tác xử lý kịch bản trong Scratch như :