Tốt bụng
    Ngày nọ, một luật sư đang lái xe trên đường thì bắt gặp một người đàn ông đang ăn cỏ. Rất ngạc nhiên, luật sư dừng lại và hỏi chuyện.

    Ngày nọ, một luật sư đang lái xe trên đường thì bắt gặp một người đàn ông đang ăn cỏ. Rất ngạc nhiên, luật sư dừng lại và hỏi chuyện.

    - Này, sao anh lại ăn cỏ thế?

    - Vì tôi quá nghèo khổ và không kiếm nổi thứ gì để ăn - Người đàn ông trả lời.

    - Thật tội nghiệp, thôi, anh hãy đến nhà tôi đi.

    - Nhưng tôi còn một vợ và ba đứa con ở nhà.

    - Thế thì về kêu tất cả họ cùng đi.

    Sau khi tất cả đã lên xe, người đàn ông nói:

    - Ông là luật sư tốt bụng nhất mà tôi từng gặp.

    - Rồi anh và vợ con sẽ thích ngay thôi - Luật sư trả lời - Ở sân sau nhà tôi, cỏ mọc ngập đầu rồi !

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.