WebPoint.VN cung cấp công cụ, giải pháp hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả

1) Cung cấp chia sẻ thông tin, kiến thức
2) Hỗ trợ tạo nhóm làm việc, kết nối cộng đồng làm việc chuyên nghiệp theo phương pháp Agile
3) Giải pháp đào tạo, trắc nghiệm dành cho nội bộ các công ty, phòng đào tạo, nhân sự
4) Giải pháp Checklist làm việc nhóm, cập nhật thông tin tiến độ công việc dành cho các công ty xây dựng, quản lý duy trì vận hành dịch vụ
5) Giải pháp quản lý học online (trung tâm đào tạo, gia sư...) 

★Có thể tùy chỉnh giải pháp theo yêu cầu.